wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning van het Laagveen Rond de Friese Meren Vervening Natuurgebieden Flora van het veen Fauna van het veen


Rond de Friese Meren:

Rond de Friese Meren

In dit tabblad foto's van dorpen en landschappen rond de Friese meren, het hart van toeristisch Fryslân. De foto's zijn van noord naar zuid slingerend door het landschap geplaatst.

In de middeleeuwen is het veen in dit gebied ontgonnen. In dit deel van Fryslân was het graven van turf vrij kleinschalig, landbouw had de overhand. Alleen in de Alde Feanen en later rond het zuiden van de Fluessen is op sprake geweest van grootschalige turfwinning. Door ontginning, bodemdaling en stormvloeden zijn grote meren ontstaan en is klei over het veen afgezet. Met dijken kon het land tegen oprukkend water worden beschermd maar de bodem blijft dalen, daarom moet het gebied blijvend worden bemalen. Meren en natte natuurgebieden liggen als gevolg daarvan hoger dan de rest van het landschap. Het gebied van de Friese Meren is uitgegroeid tot één van de grootste toeristische trekpleisters van Fryslân.

Historische foto van Warten Warten in 2021 Historische foto van Earnewâld Earnewâld in 2021 Alde Feanen, Fjirtich Med Historische foto van Grou Grou, Hofsgręft Historische foto van Terherne Terherne in 2021 Varen op het Sneekermeer Goaiingaryp Goaiďngaryp, Goingarijp 1939 Het oude sluisje van Goingarijp Jentsjemar De Jouwer, het Zand. Langwar, Langweer Heeg Harinxmastrjitte Monumentaal woonhuis Heeg Heeg, Kerksloot Heeg panorama Gouden Boaijum, Heech Vakantiehuisjes in Heeg Zicht op Heeg over het Heegermeer Aldegea SWF, Oudega Sânfurd, Sandfirden de Lytse Gaastmar, Kleine Gaastmeer Veenweidelandschap bij de Gaastmeer Poldergemaal van de Kaappolder Jachthaven bij de Camping Gaastmeer Kaepwei, Kleine Gaastmeer Gezicht op Gaastmeer over het water van it Piel Wijde Sloot, Gaastmeer Kerkhof van Gaastmeer Woudsend vanuit het zuidwesten Wâldsein, Woudsend Midsrtjitte Woudsend Houtzaagmolen de Jager in Woudsend Leeg Leeg Leeg De oude weg met brug van Vierhuis Vissershuisje van Vierhuis Leeg Leeg Ontmanteling van de Gemeentecamping in Lemmer
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen