wadden zeeklei veen keileem kaart overig contact
vulling topografie hoogtekaart bodemkaart natura 2000bodemkaart


Vereenvoudigde bodemkaart van Frysl‚n


Legenda

Zee en binnenwateren Water
Wadplaten met Geulen en Prielen Intergetijdengebied
Duinzand Strand en duinen
Zeeklei Zeeklei, bedijkte en onbedijkte kwelder
Zeewering en Historische dijken Zeewering en historische dijken
Zeekleipolder Jonge zeekleipolder
Klei op Veen Klei op veen
Veen Veen
Zand en Keileem Zand en keileem
Bebouwde kom Bebouwd


Om de oriŽntatie gemakkelijker te maken zijn de Elf Steden en enkele grotere plaatsen toegevoegd. Met de muis kan je een naam zichtbaar maken. Gebieden buiten Frysl‚n zijn grijs gemaakt.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen