wadden zeeklei veen keileem bodemkaart overig contact
vulling leeg leeg leeg leeg


Nederland

Overige gebieden in Nederland

De wereld houdt niet op aan de grens van Fryslân. Ik heb voor er voor gekozen deze provincie in beeld te brengen omdat ik er woon. Bij het fotograferen is het praktisch om je onderwerp dicht bij huis te hebben, je kan snel op pad en goed inspelen op bijzondere momenten: een pak sneeuw in de winter, woeste luchten bij slecht weer, hoogwater op de kwelder als het stormt of de rustige nevelachtige ochtenden in de herfst. Niet onbelangrijk is de kleinere belasting voor het milieu met kortere reistijden. Toch liggen er buiten Fryslân interessante gebieden die wat aan het verhaal toevoegen om zo het begrijpen van de Friese landschappen te vergroten.

Drenthe heeft bijvoorbeeld mooiere beekdalen dan er in Fryslân zijn te vinden. Ik kom daar graag, het landschap is ouder. De geschiedenis is er bijna tastbaar en je kan je er beter een beeld vormen van hoe het historische landbouwsysteem van beekdalen en Esdorpen moet hebben gefunctioneerd. Het beekdal van de Drentse Aa is een prachtig intact beekdal met alle elementen bij elkaar: Hooilanden, uitgestrekte heidevelden, Essen, Esdorpen en de beek zelf die met zijbeken meanderend door het landschap slingert. Hierdoor leer je goed zien wat er in Fryslân is verdwenen of juist nog wel aanwezig is. Ook de provincies Overijssel en Gelderland zijn de moeite waard. Hier vind je bijvoorbeeld de IJssel. Een grote rivier zoals we die in het noorden niet hebben, woest en dynamisch als het hoogwater is. Op beide oevers vind je bovendien een interessant cultuurlandschap.

Onder dit tabblad vind je de foto's van dit soort gebieden die geheel buiten Fryslân liggen. Foto's van gebieden die op de grens van Fryslân en een buurprovincie liggen, met andere woorden grensoverschrijdend zijn, vind je voor het gemak bij elkaar onder de Friese tabbladen. Hieronder vallen enkele Natura2000 gebieden zoals het Fochteloërveen, het Drents-Friese Wold of Waddenzee met Texel.

Hoogwater in de IJssel
IJssel

© Hendrik van Kampen