wadden zeeklei veen keileem themakaart overig contact
vulling Ontginning van het Hoogveen W‚lden Beekdalen Gaasterland Natuurgebieden Flora Fauna


Fauna van de zandgronden:

Vogels van het bos

↓ Vogels vh coulissenlandschap
↓ Vogels van de heide
↓ Overige Vogels
↓ Zoogdieren
↓ Insecten
↓ Reptielen & AmfibieŽn

Leeg Boomklever, Sitta europaea Bosuil, Strix aluco Gekraagde Roodstaart, Phoenicurus phoenicurus Glanskop, Poecile palustris Grote Bonte Specht, Dendrocopos major Grote Lijster, Turdus viscivorus Zanglijster, Turdus philomelos Roodborst, Erithacus rubecula Vink, Fringilla coelebs Appelvink, Coccothraustes coccothraustes Koolmees, Parus major Zwarte Mees, Periparus ater Goudhaan, Regulus regulus
↑ Vogels vh coulissenlandschap

Grauwe Klauwier, Lanius collurio Merel, Turdus merula Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg Leeg Putter, Carduelis carduelis
↑ Vogels van de heide

Boompieper, Anthus trivialis Geelgors, Emberiza citrinella Groene Specht, Picus viridis Paapje, Saxicola rubetra Roodborsttapuit, Saxicola rubicola Tapuit, Oenanthe oenanthe
↑ Overige Vogels

Wintertaling, Anas crecca Kraanvogel, Grus grus Dodaars, Tachybaptus ruficollis Geoorde Fuut, Podiceps nigricollis
↑ Zoogdieren

Eekhoorn, Sciurus vulgaris
↑ Insecten

Heideblauwtje, Plebejus argus
↑ Reptielen & AmfibieŽn

Leeg
↑ Top


Fryslansite ©Hendrik van Kampen