wadden zeeklei veen keileem kaart overig contact
vulling topografie hoogtekaart bodemkaart Natura 2000Natura 2000


Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuur, opgezet om de Europese biodiversiteit te behouden en te verbeteren. De gebieden zijn voorgedragen door de deelstaten, waarbij is gekozen uit bestaande natuurreservaten. Als een gebied de Natura 2000 status heeft, gelden er ook in de omgeving beperkingen voor uitstoot van schadelijke stoffen, geluidshinder en ruimtelijke ordening. Voor de gebieden is Europees geld beschikbaar, het beheer ligt in handen van meerdere beheerders en eigenaren. Dat zijn vooral grote natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en it Fryske Gea. Ook de Provincie, Rijkswaterstaat, particulieren e.a. delen in het beheer.

De Natura 2000 gebieden zijn op de kaart rood omlijnd met gebiedsnummer. Overige natuurgebieden zijn weergegeven in de kleur van de beherende organisatie.

Natura 2000 in Fryslān
Alde Feanen (13) *NP
Bakkeveense Duinen (17)
Deelen (14)
Drents-Friese Wold & Leggelderveld (27) *NP
Duinen Ameland (5)
Duinen Schiermonnikoog (6) *NP
Duinen Terschelling (4)
Duinen Vlieland (3)
Fochteloėrveen (23)
Groote Wielen (9)
IJsselmeer (72)
Lauwersmeer (8) *NP
Noordzeekustzone (7)
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving (10)
Rottige Meente & Brandemeer (18)
Sneekermeergebied (12)
Van Oordt's Mersken (15)
Waddenzee (1)
Wijnjeterper Schar (16)
Witte en Zwarte Brekken (11)

Beherende organisaties:
Staatsbosbeheer Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten Natuurmonumenten
it Fryske Gea it Fryske Gea
het Drentse Landschap het Drentse Landschap
het Groninger Landschap het Groninger Landschap
Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat

© Hendrik van Kampen