wadden zeeklei veen keileem kaart overig contact
vulling topografie hoogtekaart bodemkaart bodemkaartbodemkaart


Vereenvoudigde bodemkaart van Fryslân


Legenda

Zee Zee en IJsselmeer
Wadplaat Wadplaten met Geulen en Prielen
Meren en Binnenwater Meren en Binnenwater
Duinzand Duinzand
Kwelder Kwelder met Kreken
Zeeklei Zeeklei
Zeewering en Historische dijken Zeewering en Historische dijken
Zeekleipolder Zeekleipolder
Klei op Veen Klei op Veen
Veen Veen
Zand en Keileem Zand en Keileem
Bebouwde kom Bebouwde kom
Overig land buiten Fryslân Overig land buiten Fryslân

© Hendrik van Kampen