Beweeg de muis over het kaartje voor meer informatie

Kaart van Harlingen 2023

Harlingen heden

Wat na de Tweede Wereldoorlog opvalt zijn de grote infrastructurele veranderingen rond Harlingen. Als gevolg van het transport over de weg was de oude Franekertrekvaart overbodig geworden. Onder de naam "van Harinxmakanaal" is hij recht getrokken en noordelijk rond de stad gelegd, daarmee was het kanaal geschikt voor grotere schepen. Op de plek waar molen "de Bazuin" heeft gestaan komt het kanaal uit in de Tsjerk Hiddessluizen. Daarop aansluitend werd in het noorden een nieuwe zeehaven aangelegd. Dat ging in etappes: In de jaren 70 beginnend met een vissershaven, in de jaren 80 ging men verder naar het noordoosten met de Nieuwe Industriehaven die in het eerste decennium van de 21e eeuw werd verlengd. Rond de haven ligt zware industrie met o.a. Transportbedrijven, Spaansen Industriezand en -grind, Damen Shiprepair, de Reststoffen Energiecentrale en Frisia Zout. De oude havens van de binnenstad hebben vooral een toeristische functie gekregen. Ze worden gebruikt door de pleziervaart en er is plaats voor de Bruine vloot. Het terrein van de Nieuwe Willemshaven is omgevormd tot een aantrekkelijke nautische omgeving.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen