Beweeg de muis over het kaartje voor meer informatie

Kaart van Harlingen 1572

Harlingen groeit explosief

Na de reformatie (1517) brak de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) uit. Het volk kwam in opstand omdat het Spaanse gezag het rooms-katholicisme als enig toegestane stroming accepteerde. Aanhangers van andere stromingen werden in het zuiden zwaar vervolgd. In het verre noorden was het rustiger. Dat zorgde voor vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden richting Harlingen. In 1566 werd een plan gemaakt voor een stadsuitbreiding maar de beeldenstorm dat jaar zorgde voor vertraging. Als reactie op de protesten werd hertog van Alva naar Nederland gestuurd. Hij landde met zijn troepen op het Blokhuis van Harlingen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog nam de raffinage van zout in het relatief rustige Harlingen een grote vlucht. Het kaartje hierboven is afgeleid van een kaart uit 1572 gemaakt door de Spaanse stadhouder Caspar de Robles, daarop staan het Blauwhuis en de Zoutziederijen bij Almenum. Uiteindelijk werden de Spaanse machthebbers door een list uit het Blokhuis verdreven en kon in 1580 de uitbreiding van de stad beginnen. Het Blokhuis werd opgeheven en Harlingen werd een vestingstad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen