Beweeg de muis over het kaartje voor plaatsen en namen

Kaart van Harlingen 1050

Het begin van Harlingen

De terp van Almenum werd al ver voor het ontstaan van Harlingen bewoond. In de terp zijn Romeinse potscherven en sporen van een houten kerk aangetroffen. De kerk zou rond het jaar 777 zijn gesticht. Op de vruchtbare terpflank lagen mogelijk akkers waar Duivenbonen, Gerst, Vlas en Strandbiet konden worden verbouwd. Op de kwelder liep vee, er waren dobbes met drinkwater. Delen van de kwelder gebruikte men als hooiland. De eerste ringdijk rond Westergo werd in de 11e eeuw aangelrgd. Hoewel die dijken niet alle stormvloeden konden tegenhouden was het veilig genoeg om buiten de terp te gaan wonen. Boerderijen verplaatsen zich van het centrum van de terp naar de rand. De eerste huisjes van Harlingen heb ik aan een geultje aan het eind van de voorloper van de Grote Kerkstraat geplaatst. Op de eerste kaart van Harlingen door Jacob van Deventer (1505-1575) komt de diagonaal door het stratenplan lopende lijn al naar voren. Vaak stammen dat soort markante lijnen uit de beginperiode van een nederzetting. Voor het plaatje laat ik de zuidelijke geul met een meander rond de kwelderwal van Almenum lopen, daarvoor zijn geen aanwijzingen gevonden.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen