Foeragerende Zwarte Ruiter, Tringa erythropus in zomerkleed

Foeragerende Zwarte Ruiter in zomerkleed

Keywords: Zwarte, Ruiter, Tringa erythropus, Zomerkleed, Broedkleed, Foerageren, Vogels, Steltlopers, Ruiters, Wadvogel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen