De Zwagermieden

De Zwagermieden

De Zwagermieden liggen in een vlak beekdal tussen de Dokkumer W‚lden en het Plateau van Twizel-Kollumersweach, ze behoren tot het Laagveengebied. Het grootste deel heeft een natuurdoelstelling en is rijk aan Weidevogels. Bij Westergeast, gaat het gebied over in het Zeekleigebied. Slenken vanuit de Lauwerszee konden tot diep in het gebied doordringen. Op de foto het restant van een slenk die de Kleine Zwemmer wordt genoemd. Het is niet duidelijk of er ontginningen vanuit de Kleine Zwemmer hebben plaats gevonden. Langs de slenk is een afwijking in de richting van de verkaveling te zien maar die kan ook het gevolg zijn van een gemeenschappelijk gebruik als hooiland, waarbij het stukje later onder de gebruikers is verdeeld.

Keywords: Zwagermieden, Beekdal, Veenweide, Slenk, Geul, Kreek, Getijde, Inversierug, Hooilanden, Weidevogels, Staatsbosbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen