Zomerdijk van de Ferwerderadeels Buitendijkspolder

Zomerdijk van de Ferwerderadeels Buitendijkspolder

19 februari 2022 een dag na de storm Eunice. We kijken vanaf de kwelder, over de Ferwerderadeels Buitendijkspolder richting de kust. De kruinhoogte van de omringende zomerdijk uit 1892 ligt op 3,00 m NAP. Zomerdijken bieden geen 100% veiligheid, het water is tijdens de storm de polder ingelopen. Bij elke overstroming wordt op de kwelder een laag slib afgezet, de hoge kwelder voor de zomerdijk ligt nog grotendeels droog. Achter de zomerdijk is de polder te zien die vol water staat. Omdat de polder veel minder vaak onder loopt, slibt deze minder op en is in de loop van de tijd relatief laag komen te liggen. Achter de Deltadijk, waar de dorpen en boerderijen liggen, is dat effect nog veel sterker.

Keywords: Zomerdijk, Zomerkade, Boerepollen, Ferwerderadeels, Buitendijkspolder, Stormvloed, Overstroming, Opslibben, Zomerpolder, it Fryske Gea

Fryslansite ©Hendrik van Kampen