Zomerpolder aan de Wide Ie

Zomerpolder aan de Wide Ie

Om wateroverlast te voorkomen ging men over tot het aanleggen van dijkjes rond de landerijen. Actief pompen was nog niet uitgevonden. De waterstand werd geregeld met behulp van duikers, keerkleppen en sluizen, alleen in de zomer waren de polders droog te houden, in de winter lopen de ze nog geregeld onder water. Zomerpolders worden tegenwoordig soms licht bemalen met dit soort zelfrichtende molentjes. Ze kunnen ook worden ingezet om water in te laten. Voor onze verdrogende natuur zijn zomerpolders van groot belang. Hier vind je nog de vegetatie die vroeger algemeen was op de graslanden. De kwaliteit van de natuur is vaak beter dan die van de boezemlanden omdat die onder invloed staan van verontreinigd oppervlaktewater.

Keywords: Zomerpolder, Wijde Ee, Alde Feanen, Winter, Ondergelopen, Overstroming, Waterbeheer, Amerikaanse, Windmotor

Fryslansite ©Hendrik van Kampen