Vismigratie van zoet naar zout

Vismigratie van zoet naar zout

Op het breedste punt van de kwelder, Bij de grote knik in de zeedijk, is een gemaal gebouwd. Het water wordt geloosd via een kunstmatige getijdegeul die meer dan drie kilometer over de kwelder loopt. Zo is er een geleidelijke overgang van zoet naar zout gerealiseerd. Bij de zomerpolders van het Noarderleech loopt de geul in een breed trechtervormige kwelderlandschap tussen twee hoge zomerdijken. Vissen kunnen via de geul en het visvriendelijke gemaal, tussen de Waddenzee en het Friese vasteland heen en weer trekken.

Keywords: Fan swiet nei sâlt, it Fryske Gea, Vismigratie, Noard-Fryslân Bűtendyks, Noarderleech, Vismigratierivier, Corridor, Zomerpolders

Fryslansite ©Hendrik van Kampen