De zomerpolder loopt vol tijdens stormvloed

Stormvloed over de zomerdijk van het Noorderleegs buitenveld

22 oktober 2014. Tijdens een hoge stormvloed loopt het water over de zomerdijk het Noorderleegs buitenveld in. De hoogte van het water was op dit moment 3,30 m NAP. Links (westelijk) liggen de Bildtpollen, een voormalige zomerpolder die in 2009 in het bezit is gekomen van it Fryske Gea en vervolgens is is ontpolderd. Nu heeft het zeewater hier een onbelemmerde toegang tot aan de Deltadijk. Dit is goed te zien aan de hoge waterstand links.

Keywords: Buitendijks, Zomerpolder, Zomerdijk, Stormvloed, Overstroming, Storm, Hoogwater, Noorderleegs, Buitenveld

Fryslansite ©Hendrik van Kampen