Ringdobbe in de Keegen

Ringdobbe in de Keegen

Een ringdobbe in de Keegen in het Marrumer deel van Noard-Fryslān Būtendyks, dicht tegen de zeedijk. Ringdobben zijn drinkplaatsen voor het vee die in het buitendijks gebied zijn aangelegd. In de Dobbe zit zoet regenwater. Rond de waterplas ligt een hoge ringdijk die tijdens stormvloed het zoute water buiten moet houden. De hoogte van de dobben maakt ze ook geschikt als tijdelijke vluchtplaats voor het vee tijdens hoge vloeden.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Keegen, Rindobbe, Drinkdobbe, Verhoogd, Dijk, Drinkwater

Fryslansite ©Hendrik van Kampen