Lontkade, zomerdijk op Noard-Fryslān Būtendyks

Lontkade

Op de foto de Lontkade, de zomerdijk rond het Noorderleegs buitenveld, de Keegen en Bokkepollen, aangelegd in 1897. De dijk is daarna nog gedeeltelijk verlegd en verhoogd tot 3,70 m NAP. De polders er achter vormen nu een redelijk veilge zone voor vee tijdens stormvloed. De lontkade is tegenwoordig de grens tussen de kwelder en de zomerpolder. Links zie je de kwelder, herkenbaar aan de bruine begroeiing en het vloedmerk tegen de dijk. Rechts is de zomerpolder (Bokkepollen), met een egale groene grasmat en een aangelegde vogelplas. In de rechte lijn met hekken die van links naar rechts door het beeld loopt ligt de Rijd, de grens tussen de Bokkepollen en Ferwert buitendijks.

Keywords: Zomerdijk, Lontkade, Noard-Fryslān Būtendyks, Zomerpolders, Cultuurlandschap, Buitendijks, Friesland, Kwelder

Fryslansite ©Hendrik van Kampen