Oude hekken buitendijks

Oude hekken in de zomerpolder

Restanten van een verhard pad en oude hekken in het Noorderleegs Buitenveld, de zomerpolder in het westelijke deel van het Noarderleech. Jarenlang waren de buitendijkse gebieden particulier bezit, ontstaan uit het recht van opstrek. Het Noarderleech was een vennootschap dat als doel had winst te behalen voor de landeigenaren van het gebied. Dit bereikte men door land aan te winnen en te bedijken. Geld werd verdiend aan hooiverkoop en verhuur van weidegrond. Er werden flinke rendementen behaald. Halverwege de 20e eeuw liepen de opbrensten terug. In 1996 werden de aandelen aan it Fryske Gea verkocht. Het gebied kreeg een natuurbestemming en er werd begonnen met het ontpolderen van delen van het gebied.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Noord Friesland Buitendijks, Noorderleeg, Zomerpolder, Vervallen, Hek, Weg, Kasseien, it Fryske Gea

Fryslansite ©Hendrik van Kampen