PijlNaar de thumbnails

Ondergelopen zomerpolder bij het Sneekermeer

Zomerpolder bij de Griene Dyk

Om wateroverlast te voorkomen ging men over tot het aanleggen van een dijk rond het stuk land dat niet verloren mocht gaan. Actief pompen was nog niet uitgevonden. Water werd tegengehouden en afgevoerd met behulp van duikers, keerkleppen en sluizen, alleen in de zomer waren de polders droog te houden. In de winter liepen de zomerpolders nog geregeld onder water, zoals deze zomerpolder aan de uiterste noordpunt van het Sneekermeer.

Keywords: Zomerpolder, Sneekermeer, Snitsermar, Griene Dyk, Winter, Ondergelopen, Overstroming, Waterbeheer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen