Oude Rijd, centrale afwatering Noard-Fryslān Būtendyks

De Oude Rijd

Tussen de zomerpolders de Keegen en Bokkepollen loopt de Oude Rijd. De brede sloot loopt naar het noordoosten en is de grens tussen het dorpsgebied van Marrum (rechts) en het Noarderleech (links), hij verzorgt de afwatering van beide gebieden. Bij het dorpgebied van Ferwert buigt hij naar het noordwesten en vormt daar de grens tussen Bokkepollen en Ferwerderadeels Buitenpolder.

Keywords: Oude Rijd, Hallumer Ryt, Keegen, Bokkepollen, Boerepollen, Ferwerderadeels Buitenpolder, Afwatering, Zomerpolders, Buitendijks, Friesland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen