Zomerpolder de Bokkepollen bij Marrum

Zomerpolder de Bokkepollen

Een beeld van Polder de Bokkepollen. Een zomerpolder in het oostelijke deel van het Noarderlech, die boven de Keegen ligt, in het dorpsgebied van Marrum (gem. Ferwerderadiel). De twee polders worden van elkaar gescheiden door de Oude Rijd (Ryd), een sloot die wordt gebruikt voor de afwatering van het hele gebied. Aan de horizon zie je een verhoging met daarop een hokje, de Oude dobbe, een grote ringdobbe die is aangelegd in 1777. Tussen de eigenaren van de Keegen en het Noorderleeg waren in het verleden regelmatig conflicten over het waterbeheer. De zomerpolders werden vooral gebruikt als hooilanden en het weiden van vee. Tegenwoordig is het een belangrijk weidevogelgebied en staat er vooral wat jongvee in een extensive beweiding.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Zomerpolder, Vlak, Leeg, Ruimte, Vee, Dobbe, Bokkepollen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen