PijlNaar de thumbnails

Zomerdijk met afwateringssluis

Zomerdijk met afwateringssluis

Een winters beeld van een zomerdijk met afwateringssluis in het buitendijks gebied. Honderd procent veilig zijn deze dijken niet. Bij een flinke storm komt het water er overheen. Dat water moet er ook weer uit kunnen. Om dat probleem op te lossen worden verschillende typen duikers en sluizen gebruikt. Het sluisje op de foto is van 1916.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Zomerdijk, 1916, Noorderleeg, Slenk, Winter, Sneeuw

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen