Buitendijkse zomerpolder in het noorden van Fryslân

Noorderleegs Buitenveld, Noard-Fryslân Bűtendyks

Langs de Friese Waddenkust liggen stukken buitendijks land. Het grootste aaneengesloten stuk bevindt zich in het gebied van de vroegere monding van Middelzee. 25 km lang, van Zwarte Haan tot voorbij Holwert, met een maximale breedte, 3 km ten noorden van Hallum. Er liggen zomerpolders, kwelders en slikken. De binnendijkse polders die grenzen aan het gebied hebben te maken met toenemende wateroverlast door klimaatverandering. Een gemaal werd noodzakelijk. Besloten werd om een visvriendelijk gemaal te bouwen en het water via een kunstmatige kreek over het buitendijkse gebied te laten lopen. Zo kon een geleidelijke overgang van zout naar zoetwater worden gerealiseerd. De kreek is door het rechter deel op deze foto uit 2015 komen te liggen.

Keywords: Noard-Fryslân Bűtendyks, Zomerpolder, Noorderleegs Buitenveld, Buitendijks, Grasland, Wolken, Licht, Waddenzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen