Deltadijk als visbarričre

Zeedijk op Deltahoogte

De Zeedijk, een onneembare muur, met sluizen en gemalen. Hij zorgt er niet alleen voor dat Fryslân gevrijwaard blijft van wateroverlast, ook trekvissen zijn kansloos. Veel soorten gebruiken zowel de zee als het zoetwater voor hun levenscyclus, afsluiten van een deel daarvan betekend dat ze uiteindelijk zullen uitsterven omdat ze niet meer bij hun geboortewater, voedselgebieden of paaigronden kunnen komen. Vooral bij de Paling wordt dit pijnlijk duidelijk. Waar vroeger hele gemeenschappen in het Friese Merengebied leefden van de Palingvangst, is het tegenwoordig een bedreigde soort geworden. De buitendijkse kwelders, zichtbaar achter in de foto, kunnen een rol spelen bij de oplossing van dit probleem.

Keywords: Zeedijk, Deltahoogte, Glinsterende, Zee, Zon, Buitendijks, Land, Kwelder, Barričre, Vissen, Vismigratie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen