Gemaal de Heining buitendijks

De Heining buitendijks

De uitstroomopening van het gemaal "De Heining". Te zien zijn twee keerkleppen voor de uitstroomopeningen van het gemaal. Uit de linker opening komt water dat komt van de polderschroef. Onder het kastje rechts zit de wachtruimte voor vis. Uit deze opening stroomt voortdurend zoet water, de lokstroom. De vissen worden door de lokstroom naar het gemaal geleid waar ze in de wachtruimte terecht komen. Met vaste tussenpozen wordt die automatisch geleegd in de boezem. Vissen die van zoet naar zout willen kunnen via de visvriendelijke lokstroompomp naar buiten. Ook de beide grote vijzels van het gemaal zijn visvriendelijk uitgevoerd.

Keywords: Gemaal, Visvriendelijk, Lokstroom, Wachtruimte, Polder, Boezem, Zoet, Zout, Overgang, Kwelder

Fryslansite ©Hendrik van Kampen