Kweldergeul voor Vismigratie

Kreek voor Vismigratie

Het landschap van de zoet-zout overgang in september 2019, krap een jaar na de oplevering van het gemaal. Van de graverij is niet veel meer te zien. De dijken zijn begroeid, op de zomerpolder rechts grazen de koeien. Links is het buitendijkse deel, waar de kreek loopt. Het landschap is veranderd in een kwelder, goed te zien aan de bruine herfstkleuren van Zeekraal en Schorrekruid. De loop van de kreek heeft zich spontaan aangepast. Eerst liep hij midden door het kale slik, dat is nog vaag te zien. De hoofdstroom heeft zich verlegd en loopt met een grote boog rechts vlak langs de dijk.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Kweldergeul, Vismigratierivier, Dijken, Zomerkade, Zomerpolder, Kwelderlandschap

Fryslansite ©Hendrik van Kampen