Het graven van de kreek

Het graven van de Kreek

In de zomer van 2017 zijn de werkzaamheden aan de zoet-zout overgang begonnen. Eerst werd de kreek door de zomerpolders gegraven. Op de kwelder werd deze aangesloten op een al bestaande sloot die alleen nog verbreed moest worden. De kreek is aangelegd met een "natuurlijk" slingerend verloop. Vanaf het gemaal tot aan het Wad is de kreek 3,5 km lang, hier kan zoetwater van het gemaal geleidelijk mengen met zoutwater van de Waddenzee. De foto is gemaakt vanaf de zomerdijk die in november 2018 is doorgestoken bij de oplevering van het gemaal.

Keywords: Noard-Fryslān Būtendyks, Kunstmatige, Kweldergeul, Kreek, Graven, Vismigratie, Gemaal, Stroomkanaal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen