Uitleg over de zoet-zout overgang tijdens een excursie

Uitleg over de zoet-zout overgang tijdens een excursie

Bij de bouw van het gemaal en de aanleg van de geul werken It Fryske Gea, Provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel en Wetterskip Fryslân samen. De kunstmatige kreek loopt door Noard-Fryslân Bűtendyks, het buitendijkse gebied van it Fryske Gea. Tijdens een excursie geeft excursieleider Piet Vellema van it Fryske Gea een toelichting op de plannen in het gebied waar wordt gewerkt aan de kunstmatige kreek.

Keywords: Noard-Fryslân Bűtendyks, It Fryske Gea, Excursie, Piet Vellema, Uitleg

Fryslansite ©Hendrik van Kampen