Afwerking kweldergeul zoet-zout overgang

Afwerking kreek zoet-zout overgang

De kreek nadert zijn voltooiďng. Het buitendijkse deel van het gebied (links), waar de geul doorheen loopt, wordt door twee flankerende dijken gescheiden van de zomerpolders. De polders zijn een belangrijke broedplaats voor Weidevogels. Daarnaast vreesden enkele pachters, boeren uit de streek, een toename van wateroverlast bij storm. Ze hebben bij de rechter extra hoge zomerdijken rond de geul afgedwongen.

Keywords: Kweldergeul, Getij, Stormvloed, Overlast, Pachters, Bescherming, Dijken, Rechter

Fryslansite ©Hendrik van Kampen