Zilverplevier, Pluvialis squatarola - op de hoogwatervluchtplaats

Zilverplevier

Twee Zilverplevieren rusten tijdens hoogwater, ze wachten tot het eb wordt zodat ze kunnen gaan foerageren. In de achtergrond staat een grote groep Kluten

Keywords: Zilverplevier, Pluvialis squatarola, Kluut, Achtergrond, Hoogwatervluchtplaats, HVP, Zeekraal, Waddenzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen