Zeedijk en Zomerpolder

Zeedijk en Zomerpolder

Deze foto is in de zomer van 2012, vlak bij de plek waar de vorige foto is gemaakt. Het bordje bij het hek kan je op die foto in het water zien staan. Vee graast nog in de zomerpolders. De zeedijk heeft hier geen verharding. De brede voorliggende kwelders en zomerpolders breken de golfslag tijdens een storm, een verharding is niet nodig.

Keywords: Zeedijk, Noard-Fryslān Būtendyks, Zomerpolders, Gras, Vee, Grazen, Zomer, Groen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen