Stormvloed tegen de zeedijk

Stormvloed tegen de zeedijk

Tijdens de storm op 22 oktober 2014 stond het water tegen de zeedijk. Het hele buitendijkse gebied, inclusief de zomerpolder was overstroomd. Op het moment dat de foto is gemaakt was het water al weer een uurtje aan het zakken. Dat is goed te zien aan het vloedmerk op de dijk en in het prikkeldraad. Veilig, hoog op de dijk staat een rij auto's van mensen die even een kijkje naar het natuurgeweld komen nemen. Op deze plaats heeft de zeedijk geen verharding omdat hier de brede kwelders en zomerpolders de golfslag dempen, dat biedt voldoende bescherming.

Keywords: Stormvloed, 22 oktober 2014, Noordwester, Storm, Vloedmerk, Zeedijk, Auto, Kijkers

Fryslansite ©Hendrik van Kampen