Bouw van een gemaal in de zeedijk

Bouw van gemaal "de Heining" in de zeedijk

De volgende stap in de ontwikkeling van de kwelder volgde in 2018. Daarvoor moest een doorgang in de primaire zeewering worden gemaakt. Het gat was nodig om er een visvriendelijk gemaal in de dijk te kunnen bouwen. Tijdens de bouw was er rond het gat een nooddijk gelegd met een zware bedekking van stortsteen. Na de voltooiing van het gemaal is de dijk weer hersteld. Het gemaal slaat het water uit in een 3,5 Km lange getijdegeul die dwars over het breedste deel van de kwelder loopt. In de geul is een geleidelijke overgang van zoet naar zout water.

Keywords: Bouw, Gemaal, Zeedijk, Zeewering, Gat, Nooddijk, Stortsteen, Risico, Vismigratie, Heining

Fryslansite ©Hendrik van Kampen