Driesprong van dijken

Driesprong van dijken

Het buitendijkse gebied is het restant van de Middelzee. De grote gebogen dijk op deze foto bestaat van oorsprong uit twee dijken. Het stukje voor het hek is de historische zeedijk van Oostergo, aangelegd rond 1200. Het stuk achter het hek, dat naar rechts loopt, is de dijk van de Noorderleegster Binnenpollen, een van de laatst ingepolderde stukjes van de Middelzee waarmee in 1754 de positie van de huidige zeedijk werd bereikt. De dijk van 1754 sluit op deze plek aan op de dijk uit 1200. Beide zeewerende dijken zijn later op deltahoogte gebracht. Achter de grote boog, verder naar de horizon zie je de historische dijk, die als het ware onder de Deltadijk vandaan komt. Dit deel heet de Vijfhuizerdijk (met fietspad op de kruin).

Keywords: Vijfhuizerdijk, Vijfhuizen, Hallum, Nieuwebildtzijl, Noorderleeg, Zeedijk, Historische dijk, Aansluiting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen