Dijkovergang bij Ferwert in tegenlicht

Dijkovergang bij Ferwert

Het is tegen de avond, laat in december. De natte dijkovergang en het buitendijkse weggetje glanzen in het lage licht van de winterzon. Dit soort overgangen in de zeedijk van Noard-Fryslān Būtendyks zijn talrijk. Het gebied moet toegankelijk blijven voor boeren die in de zomermaanden het vee weiden op de kwelders en zomerpolders.

Keywords: December, Avond, Zonlicht, Dijkovergang, Dijkweg, Toegankelijkheid, Boeren, Vee, Nat, Regenbuien

Fryslansite ©Hendrik van Kampen