Afsluitdijk

Afsluitdijk

De primaire zeewering zorgt voor de veiligheid van Nederland. Een ingrijpende stap was het afsluiten van de Zuiderzee in 1932. Nederland is er veel veilger van geworden. Voor de natuur was het echter een ecologische ramp. De Zuiderzee en de Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. Zo verdween een visrijk brakwatermilieu met al zijn dynamiek en biodiversiteit. Trekvissen konden niet meer trekken. Op het Wad veranderde de dynamiek van eb en vloed, tot op de dag van vandaag heeft dat invloed op de posities van platen, geulen, prielen en het leven dat daar voorkomt. De dijk uit 1932 voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd. Van de noodzaak tot moderniseren wordt gebruik gemaakt om ook de natuur weer wat meer ruimte te geven.

Keywords: Afsluitdijk, Zuiderzee, IJsselmeer, Dam, Zoet, Waddenzee, Veiligheid, Kustlijnverkorting, Ecologische, Ramp, Snelweg, Wieringen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen