PijlNaar de thumbnails

Zeealsem, Artemisia maritima

Zeealsem is een zoutplant die vrijwel alleen buitendijks voorkomt. Ze houdt van een enigszins grofkorrelige bodem waain na overstroming snel weer lucht doordringt. Zeealsem groeit vooral op de hogere oevers van kreken, of slenken. Dankzij de zilvergrijze kleur van zeealsem kan je op een kwelder de slenken vanaf grote afstand herkennen als grijze linten in het landschap.


Keywords: Zeealsem, Artemisia maritima, Kwelder, Oever, Kreek, Geul, Priel, Slenk

Zeealsem, Artemisia maritima
informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen