In een Hoogveen duiken zandkoppen op, die droog blijven

Bonghaar, FochteloŽrveen

Op sommige plaatsen staken nog droge zandruggen boven het hoogveen uit. Een zandrug kon van oudsher worden gebruikt als passage door het veen. De Bonghaar is een zandrug in het FochteloŽrveen die goed in het landschap is te herkennen. De vegetatie op de rug verschilt met die van de omgeving, op de hoge droge rug groeit Struikhei.

Keywords: Bonghaar, FochteloŽrveen, Zandrug, Hoogveen, Droog, Hoog, Struikheide

Fryslansite ©Hendrik van Kampen