PijlNaar de thumbnails

Zandkop in het Beekdal van de Boorne

Zandkop met Boomwal

In een ontgonnen landschap langs de Boorne ligt deze zandkop met boomwal. Hier een sloot graven is zinloos vanwege het hoogteverschil. Zandkoppen werden in de prehistorie gebruikt door rondtrekkende jagersvolken om een kamp op te slaan. Er worden bij opgravingen soms waardevolle sporen gevonden over het leven van de vroegere bewoners van dit landschap.

Keywords: Zandkop, Boomwal, Wijnjeterp, Wijnjeterperschar, Hooiweg, Nije Heawei, Hoogteverschil

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen