Zacht Veenmos, Sphagnum tenellum

Zacht Veenmos, Sphagnum tenellum

Zacht Veenmos komt alleen voor op de zandgronden, op natte heide met een venige bodem. Het is een van de kleinste veenmossen in ons land en niet erg concurrentiekrachtig. Als de vegetatie beschadigd door grote grazers, brand of plaggen kan de soort soms tijdelijk opduiken.

Keywords: Venig, Bodem, Natte, Heide, Verstoorde, Grond, Klein

Fryslansite ©Hendrik van Kampen