Historische foto van Ysbrechtum, IJsbrechtum

Historische foto van Ysbrechtum

Op deze foto Ysbrechtum gezien vanuit het westen. In de wei voor de kerk staan koeien. Het spoor in de weg is van de lijn Sneek - Bolsward. Hier reed tot 1947 2 x per dag een Stoomtram.

Keywords: Fryslân, IJsbrechtum, Rails, Stoomtram, Snits, Boalsert, Kerktoren, Kerktoren, Koeien, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen