Historische foto van Ysbrechtum, IJsbrechtum

Historische foto van Ysbrechtum

Ysbrechtum ligt in de oudste van de Hempolders, Skerhim en Ysbechtumerhim. De polders werden aangelegd ten zuiden van de Middelzee om het land bewoonbaar te maken en stormvloeden vanuit de Zuiderzee te keren. We zien Ysbrechtum vanuit het westen. Het spoor is van de lijn Sneek - Bolsward waartussen tot 1947 2x per dag een Stoomtram reed.

Keywords: Fryslân, IJsbrechtum, Skerhim, Ysbrechtumerhim, Rails, Stoomtram, Snits, Boalsert, Kerktoren, Kerktoren, Koeien, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen