Wytmarsum, Arumerweg

Wytmarsum (Witmarsum)

De Arumerweg in Wytmarsum. Rechts staat de voormalige zuivelfabriek met daarnaast de directeurswoning. Het torentje van de Koepelkerk steekt net boven de daken uit. Voor de zuivelfabriek langs loopt de Wytmarsumer Feart met in het centrum van de foto de brug. Het terpdorp is ontstaan in de vroege Middeleeuwen op de kwelderwal aan de oostkant van de Marneslenk. Wytmarsum groeide daarna al snel uit tot een dorp met een flinke omvang.

Keywords: Wytmarsum, Witmarsum, Arumerweg, Koepelkerk, Brug, Zuivelfabriek, Directeurswoning

Fryslansite ©Hendrik van Kampen