Wynjew‚ld, Wijnjewoude

Wynjew‚ld, Wijnjewoude

In het grensgebied tussen de wegdorpen Wijneterp en Duurswoude ontstond het buurtschap Molenbuurt. In de 20e eeuw vond hier de grootste bevolkingsgroei plaats. In 1974 is besloten om beide dorpen samen te voegen en verder te laten gaan onder de naam Wijnewoude (Wynjew‚ld).

Keywords: Wijnjeterp, Duurswoude, Wijnjewoude, Wynjew‚ld, Molenbuurt, Samenvoegen, Wegdorpen, Ontginning, Boerennederzettingen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen