Wrattig Veenmos, Sphagnum papillosum

Wrattig Veenmos, Sphagnum papillosum

Wrattig Veenmos is een karakteristieke soort van levend hoogveen. Het vormt daar bulten die boven het gemiddelde veenoppervlak uitkomen. De soort houdt van een stabiele waterstand en zeer voedselarm water. Soms wordt Wrattig Veenmos ook aangetroffen in laagveengbieden, wat verder van petgaten en sloten daar waar de invloed van regenwater groot is.

Keywords: Hoogveen, Bultvorm, Stabiel, Waterpeil, Zuur, Oligotroof, Regenwater

Fryslansite ©Hendrik van Kampen