Frontaal aanzicht met stroomkanaal ir. D.F. Woudagemaal in de ochtendschemering

ir. D.F. Woudagemaal (1920)

Alle poldergemalen lozen het water op de boezem. Voor 1920 werd het water vanuit de boezem met behulp van windmolens en sluizen in zee geloosd. Door bodemdaling en een steeds grotere behoefte aan een stabiel peil, werd begin 20e eeuw ook het bemalen van de boezem noodzakelijk. 1918 begon men met de bouw van een stoomgemaal met een capaciteit van 4000 m3 per minuut, het ir. D.F. Woudagemaal, om actief te kunnen pompen bij wateroverlast. Het gemaal is nog steeds van belang bij het beheer van de Friese Boezem.

Keywords: Waterbeheer, Boezemgemaal, Stoomgemaal, ir. D.F. Woudagemaal, 1920, UNESCO Werelderfgoed, Rijksmonument 25772, Lemmer, Front, Ochtendschemering, Stoomwolken, Verlichting

Fryslansite ©Hendrik van Kampen