Wolsumerketting

Wolsumerketting

Wolsumerketting is een buurtschap even ten noorden van het terpdorp Wolsum. Vanuit Wolsum werd tol geheven schippers die door de Wimerts wilden moesten betalen. Om te voorkomen dat ze gewoon door konden varen was bij een zgn. Kettinghuis een ketting over het vaarwater gespannen. Rond het kettinghuis ontwikkelde zich een buurtschap van enkele huizen. De huidige witte ophaalbrug over de Wimerts, aan de westzijde van de buurtschap, werd in 1996 in gebruik genomen.

Keywords: Wolsum, Wijmerts, Bolswarderzeilvaart, Boalserter Sylfeart, Kettinghuis, Ketting, Tol, Vaarwater

Fryslansite ©Hendrik van Kampen