Winsum, Greate Streek langs de Frentsjerter Feart

Winsum, Greate Streek

Zuidelijk van Winsum ligt het buurtschap Brêgebuorren met de Greate Streek langs de Frentsjerter Feart (Franekervaart). Brêgebuorren was een buurtschap dat later is ontstaan langs de Frentsjerter Feart. Het oorspronkelijke terpdorp ligt noordelijker, beide kernen zijn in de loop der tijd samengesmolten tot één dorp. Na de oorlog is het Winsum flink gegroeid dankzij de aanwezigheid van industrie en handel.

Keywords: Terpdorp, Winsum, Greate Streek, Frentsjerter Feart, Franekervaart

Fryslansite ©Hendrik van Kampen