PijlNaar de thumbnails

Winsum, Greate Streek langs de Frentsjerter Feart

Winsum, Greate Streek

Winsum is het meest zuidelijke terpdorp op de kwelderwal van Bitgum, Dronryp en Winsum. Op de foto zien we het buurtschap Brêgebuorren met de Greate Streek langs de Frentsjerter Feart (Franekervaart). Brêgebuorren was een buurtschap dat later is ontstaan langs de Frentsjerter Feart. Het oorspronkelijke terpdorp ligt noordelijker, beide kernen zijn in de loop der tijd samengesmolten tot één dorp. Na de oorlog is het dorp flink gegroeid door de aanwezigheid van industrie en handel.

Keywords: Terpdorp, Winsum, Greate Streek, Frentsjerter Feart, Franekervaart

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen