Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân ligt bij Breezanddijk in het IJsselmeer, vrijwel tegen de Afsluitdijk aan. Het park is sinds 2021 operationeel. Strikt genomen ligt het niet in de Waddenzee maar visueel heeft het wel een enorme impact op het beeld. De molens zijn 130 meter hoog met wieken van 65 meter, samen dus maximaal 180 meter. Er staan 89 molens opgesteld in een zeshoek. Het is een dilemma, aan de ene kant wordt het open karakter van de Waddenzee aangetast maar molens zijn noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan.

Keywords: Windmolens, Windturbines, Groene, Stroom, Klimaatverandering, Horizonvervuiling, Dilemma, Breezanddijk, Afsluitdijk, Waddenzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen