PijlNaar de thumbnails

Winaam, terpen op een kwelderrug
Schema van terpen, dijken en polders

Winaam, terpen op een kwelderrug

De terp van Winaam (Wijnaldum) maakt deel uit van een rij terpen op een jongere kwelderwal in het noordwesten. De rug is ontstaan rond 150 v.Chr. langs een noordelijke slenk, de Ried. De foto is vanuit het restant van die slenk genomen. De terpen zijn opgeworpen vanaf het jaar 175 n.Chr. Het centrale deel van deze terp is afgegraven wat is te zien aan de steilrand langs het wandelpad. In een andere terp van de rij (Wijnaldum-Tjitsma), zijn in 1991-1993 archeologische opgravingen uitgevoerd. Er ligt een akker en men was bang dat door het jaarlijke ploegen erosie zou ontstaan waardoor men archeologische sporen zou kunnen verliezen. De terpenrij is waarschijnlijk van groot belang geweest. Er zijn munten en een rijk versierde mantelspeld gevonden die wijzen op internationale contacten. Rond het gebied van de terpenrij is rond het jaar 900 een ringdijk gelegd. Daarmee is is het gebied van Winaam één van eerste polders van Fryslân. Met Winaam waren er nog drie dergelijke polders, de Moederpolders, waarmee de periode van bedijken is begonnen.
(op het kaartje nummers: 1a, 1b, 1c en 1d)

Keywords: Terp, Winaam, Wijnaldum, Afgegraven, Terpaarde, Archeologie, Stijlrand, Moederpolder

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen