PijlNaar de thumbnails

Winaam, Wijnaldum

Het bebouwde deel van Winaam (Wijnaldum) ligt op de meest westelijke terp van een complex van zes terpen, iets ten noordoosten van Harns (Harlingen). In één van de terpen, Wijnaldum-Tjitsma, zijn tussen 1991 en 1993 belangrijke archeologische opgravingen gedaan. Dankzij het onderzoek is de kennis over terpen behoorlijk toegenomen. De bewoners van de reeks terpen hadden waarschijnlijk status en welvaart, in de terp is een rijk versierde mantelspeld (fibula) gevonden. Het gebied rond de zes terpen is één van de vier Friese Moederpolders en was rond het jaar 1000 al bedijkt.

Keywords: Winaam, Wijnaldum-Tjitsma, Opgraving, Archeologie, Fibula, Mantelspeld, Moederpolder, Terpenreeks, Kwelderwal, Ried

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen