PijlNaar de thumbnails

Winaam

Het dorp Winaam (Wijnaldum) ligt op de meest westelijke terp uit een rij van zes op een kwelderwal, iets ten noordoosten van Harns (Harlingen). In één van de terpen, Wijnaldum-Tjitsma, zijn tussen 1991 en 1993 belangrijke archeologische opgravingen gedaan waardoor de kennis over terpen behoorlijk is toegenomen. De bewoners van de terp hadden waarschijnlijk status en welvaart, onder de terpvondsten is een rijk versierde mantelspeld. Het gebied is ook één van de vier Friese Moederpolders en was rond het jaar 1000 al bedijkt.

Keywords: Winaam, Wijnaldum-Tjitsma, Opgraving, Archeologie, Fibula, Mantelspeld, Moederpolder, Terpenreeks, Kwelderwal, Ried

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen